Resource Center Foundation

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И КРЕДИТИРАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ

С финансовата подкрепа на програма ФАР АКСЕС на Европейската комисия

 

Работен график

на мотивационен курс

 

Час

Тема

Първи ден

 

16.00-17.00

Регистрация и настаняване

17.00-18.30

Запознаване и представяне на участниците. Обсъждане на очакванията на участниците от семинара.

  19.00

Вечеря

Втори ден

 

  8.00-9.00

Закуска

  9.30-10.30

Представяне на програмата и идеите на участниците

  10.30-11.00

Кафе – пауза

11.00-13.00

Лична мотивация за стартиране и развиване на собствен бизнес

  13.00-14.00

Обяд

  14.00-15.00

Как да изберем сферата на реализация

  15.00-15.30

Кафе – пауза

  15.30-18.30

Как да подбираме персонал. Атестация и мотивация

 

· нови разбирания в управлението на човешките ресурси

· подбор на персонал

· атестация на персонала

  19.00

Вечеря

Трети ден

 

  8.00-9.00

Закуска

  9.00-10.30

Правни и данъчни аспекти на фирмата

· как да изберем правно организационна форма на нашата дейност

· процедура по регистрация

· какво трябва да знае работодателят, начини на информиране

  10.30-11.00

Кафе - пауза

  11.00-12.30

Заключителна сесия. Обобщаване на знанията и провеждане на анкета за постигнатите резултати.

  13.00-14.00

Обяд

  14.30

Отпътуване на участниците

 

Програма

Семинар “Бизнес планиране”

по проект “Насърчаване предприемачеството и кредитиране на безработни жени”, финансиран по програма ФАР АКСЕС на Европейската комисия

 

Първи ден

 

 

 

17.00 – 18.30

Представяне на екипа и на участниците.

Изясняване на очакванията от семинара

Преглед на програмата на семинара

Сформиране на работни групи

 

19.00

Вечеря

Втори ден

 

8.00- 9.00

Закуска

9.00-9.30

Въведение в бизнеспланирането

Източници и методи на информация за изработването на бизнес план

Анализ на средата

9.30 – 10.30

Продукти

 

10.30- 10.50

Кафе пауза

10.50 – 13.00

Клиенти

Конкуренция

13.00-14.00

Обяд

14 – 15

Пазар. Маркетингова стратегия

15.30- 15.50

Кафе пауза

15.50-16.30

Описание на местонахождението

Оборудване

Технология

Източници на доставки и материали

Законови положения

16.30 – 18.30

Финансова част

 

Ценообразуване

 

Отчет за приходи и разходи

 

Отчет за паричен поток

 

 

19.00

Вечеря

Трети  ден

 

8.00-9.00

Закуска

9.00 – 10.00

Изработване на бизнес план. Работа по групи

10.30- 10.45

Кафе пауза

10.45 – 12.15

Работа по групи - продължение

Представяне на разработените бизнес планове по групи

12.15-13.00

Оценка на разработените бизнес планове.

Попълване на анкети

Връчване на удостоверения за завършен курс

 

13.00-14.00

Обяд

14.00

Отпътуване на участниците

Контакти:

Райна Тимчева - Ръководител на проекта
1000 София
ул. “Сердика” 20
тел. 915-48-43
viva@ngorc.net

Янка Давчева – Координатор
4000 Пловдив
ж.к. “Тракия”, бл.21, ап.66
тел. 032 – 640 930
ydavch@yahoo.com
 

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net