Resource Center Foundation


Програма Фар АКСЕС е инициатива на Европейската комисия, създадена да съдейства за покриването на политическите критерии от Копенхаген (1993) чрез развитието на капацитета на нестопанските организации. Общият бюджет на програмата АКСЕС 2000 е 20 млн. Евро, от които за финансиране на проекти в България са отпуснати 1 800 000 евро. Програмата осигурява финансови средства за проекти на нестопански организации, насочени към подпомагане прилагането на европейското законодателство и насърчаване социалната интеграция на индивиди и групи, които процесите на преход поставят в риск от икономическа, социална или политическа маргинализация.

Насърчаване на предприемачеството и кредитиране на безработни жени

Партньор: Сдружение “Център за социално предприемачество” – Пловдив

Целта на проекта е да се даде възможност на безработни жени да се интегрират в новите икономически условия чрез обучение в стартиране на собствен бизнес като активна стратегия за повишаване на жизнения стандарт. Бизнес обучението ще се съчетае с реални възможности за кредитиране от програма Микрокредитиране на Ресурсния център, както и други кредитиращи малкия и среден бизнес институци. Конкретни ползватели на проекта ще са 25 жени от София област, подбрани чрез бюрата по труда, които след приключване на обучението ще бъдат подпомогнати за разработване на документи за кандидатстване за кредит от Микрофонд София област. В рамките на целевата група са включени и безработни съпруги на освободени от реформата в армията офицери от Пловдив -15 и Хасково - 10, където партньорът по проекта разполага с информация за техните нужди и нагласи.

Проектът е десетмесечен и стартира през декември 2002 година.

Контакти:  

Райна Тимчева - Ръководител на проекта
1000 София
ул. “Сердика” 20
тел. 915-48-43
viva@ngorc.net

Янка Давчева – Координатор
4000 Пловдив
ж.к. “Тракия”, бл.21, ап.66
тел. 032 – 640 930
ydavch@yahoo.com
 

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net