Resource Center Foundation


 

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР-ТРАНСГРАНИЧНО
 СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ

ФОНД ЗА СЪВМЕСТНИ МАЛКИ ПРОЕКТИ

BG 0107.05.01

Договор №

Организация

Проект

Цели

Общ бюджет

Средства отпуснати от програмата

 1

BG 0107.05.01-10

Национално сдружение на производителите и предприемачите ”Изберете българското” – клон Русе

Вкусно от България и Румъния

Културен обмен

€ 46690

€ 41135

 2

BG 0107.05.01-08

“Регионален център за малки и средни предприятия” - Свищов

Нашата обща мечта е наша обща реалност

Младежка инициатива

€ 33929

€ 28038

 3

BG 0107.05.01-021

“Евроинтегра” – Клон Монтана

Българо-Румънски виртуален бизнес център

Икономическо развитие 

€ 43264

€ 37832

 4

BG 0107.05.01-006

“Сексагинта Приста – 2000”, Русе

Намери приятел от другата страна на реката

Културен обмен и екология

€ 48320

€ 42414

 5

BG 0107.05.01-034

Фондация “Бъдеще за България” – клон Русе

Код: Границата отменена

Културен обмен и туризъм

€ 46196

€ 40271

 6

BG 0107.05.01-24

Областна администрация - Русе

Ориентираща териториална устройствена рамка на трансграничния район Русе -Гюргево

Двустранни отношения, екология, туризъм, транспорт

€ 41526

€ 35886

 7

BG 0107.05.01-15

“Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”

Да празнуваме заедно

Културен обмен

 € 20187

€ 17997

 8

BG 0107.05.01-032

Фондация “ Развитие на културното наследство - Видин”

Проучване на потенциала за развитие на устойчив туризъм в населените места на област Видин и окръг Долж, разположени около маршрута на новия мост над р. Дунав.

Културен обмен и туризъм

€ 45068

€ 39108

9

BG 0107.05.01-007

Сдружение “Свят за всички” - Силистра

Да съхраним природата – тя е наша

Културен обмен и опазване на околната среда

€ 42457

€ 36617

 10

BG 0107.05.01-036

Фондация “Лице за изкуство и култура”

Изкуство отвъд реката

Културен обмен

€ 44780

€ 38180

 11

BG 0107.05.01-004

Сдружение с нестопанска цел “Еврохоризонти” - Силистра

Архитектурни паметници на духа

Културен обмен

€ 42578

€ 38174

 12

BG 0107.05.01-001

АТГСР “Дунавска Добруджа”

Масмедия на Еврорегион Дунав Изток

Опазване на културно историческото наследство

€ 35366

€ 31546

 

 


За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net