Resource Center Foundation


Ако имате въпроси в областта на нестопанските организации, моля попълнете следния формуляр

[FrontPage Save Results Component]

В коя област желаете консултация

Финансово-счетоводна Нормативна уредба на УЛНЦ
Набиране на средства Мониторинг и оценка на проекти
Изработване на  проекти
Стопанска дейност
Партньорство Юридическа
Управление на проекти Управление на качеството на работа в УЛНЦ
Друга:

Въпрос

Как можем да се свържем с Вас
Име задължително
Организация
Адрес
Телефон
Факс
е-поща задължително
Моля, отбележете в каква област работите
Изкуство
Гражданско общество
Демокрация и управление
Икономическо развитие
Образование
Околна среда
Здравеопазване
Човешки права
Медии и комуникации
Развитие на неправ. организации
Права на жените
Друга
             
  (Моля, отбележетe)

 

 

За повече информация, моля пишете ни на info@ngorc.net